Dementie

Informeren en samen zorg delen

Alzheimer Liga Vlaanderen

Een patiƫnten- en vrijwilligersorganisatie van, voor en door familieleden en mantelzorgers van personen met dementie.

Documentatiecentrum dementie

In het Vlaams documentatiecentrum dementie vindt u boeken, jeugdboeken, artikels, brochures, ... Voor mensen met beginnende dementie (en iedereen in hun omgeving).

Vergeet dementie, onthou mens

Het hoofddoel van deze website is het heersende beeld over de aandoening bijstellen tot een beeld waarin de mens centraal staat.

Omgaan met dementie

Vragen en behoefte aan informatie of steun groeien mee met de evolutie van de ziekte. Tips en informatie over het zorgproces.

Expertisecentra dementie

De expertisecentra bieden informatie en ondersteuing aan professionals en iedereen die geconfronteerd wordt met dementie.

Jongdementie

Informatie, advies en hulp voor iedereen die specifiek in aanraking komt met dementie op jonge leeftijd.

Dementie en nu

Dementie en nu is een psycho-educatieprogramma dat zich richt naar wie thuis of daarbuiten voor iemand met dementie zorgt.

Hulpmiddelen bij dementie

Onafhankelijke informatie over handige producten die het dagelijks leven makkelijker maken voor personen met dementie en hun mantelzorgers.

Stichting Alzheimer Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en mogelijke behandelingsmethoden van de ziekte van Alzheimer en aanverwante hersenziekten.

SaniMemorix

Campagnewebsite van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen i.s.m. de Vlaamse overheid, Alzheimer Liga Vlaanderen, Vlaams ApothekersNetwerk en Vlaams Instituut GezondLeven over preventie en het verminderen van het risico op dementie.

Dementiekalender Vlaanderen

Activiteitenoverzicht dementie. Je toegevoegde activiteit verschijnt tegelijk op dementie.be, alzheimerliga.be, jongdementie.info, onthoumens.be, dementieennu.info. Voeg je activiteit toe.

Powered by Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw, erkend als partnerorganisatie van de Vlaamse overheid

Grafische vormgeving: Nina Van Goeye, ninavangoeye@hotmail.com